Vår förening

Ystads konstförening grundades 1929 bl a med syfte att ordna utställningar. Man skulle även verka för att Ystad skulle få ett konstmuseum. Redan 1936 kunde Ystads konstmuseum invigas. Utställningsverksamheten sköttes av konstföreningen ända fram till 1947 då museets förste intendent anställdes. Under åren har konstföreningen överlämnat över hundratalet konstverk som gåva till museet.

Genom att bli medlem i Ystads konstförening har du chansen att vinna något av de inköpta konstverken i det årliga medlemslotteriet. Du inbjuds dessutom till föreningens programverksamhet (se Aktiviteter), som bland annat omfattar längre eller kortare konstresor, seminarier och annat. Du får dessutom inbjudan till vernissage till Ystads konstmuseums utställningar och fri entre till museet (se Bli medlem). Tänk på att man inte måste vara bosatt i Ystad för att vara medlem i föreningen!